งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

31405
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้47
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้1582
ทุกวันทุกวัน31405

 

นักศึกษาปัจจุบั                                                        อาจารย์/บุคลากร

     สำนักทะเบียนและประมวลผล                                                โครงสร้างการบริหารภาควิชาภาษาไทย

     บริการทางการศึกษา                                                           ประวัติคณาจารย์/ ผลงานวิชาการ/ ห้องพัก

     บริการนักศึกษา                                                                  ประวัติบุคลากร

     การเรียนการสอนออนไลน์/บริการ IT

     กิจกรรมนักศึกษา/ชุมนุม/ชมรม

     หอพัก/สันทนาการ

     ห้องสมุด มธ.

 

 

ศิษย์เก่า                                                                    เกี่ยวกับ ภาควิชาภาษาไทย    

     ทำเนียบศิษย์เก่า                                                                 ประวัติความเป็นมาของภาควิชาภาษาไทย

     กิจกรรม                                                                            คณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาไทย

                                                                                        วิสัยทัศน์ / พันธกิจ               

                                                                                       แผนที่และเส้นทาง    

                                                                                           ข้อมูลและสถิติ 

                                                                                            หอเกียรติยศ

 

การเรียนการสอน                                                     ระกันคุณภาพ

    หลักสูตรปริญญาตรี                                                              กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ

    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา                                                           ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

    หลักสูตรโครงการพิเศษ                                                         ระบบการรายงานผล (KPI)

                                                                                           การจัดการความรู้ (KM)

                                                                                           จรรยาบรรณอาจารย์

                                                                                           ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด

                                                                                           ปฏิบัติราชการ มธ.

 

บริการวิชาการ                                                         วิดีทัศน์

     การจัดสัมมนา/ ประชุมวิชาการ                                    ติดต่อเราได้ที่

     การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ                                      ลิงค์อื่นๆ      

                                

                 

                    

 

                                                                  

 

                                                                                   

 

 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th