ประกาศรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560 - ข่าวศูนย์วิจัย ศิลปศาสตร์ รังสิต

ประกาศรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560 หมดเวลา

หมดเขตวันที่: 30 ก.ย. 2560 ผ่านมา 52 วัน
อ่านแล้ว : 38
รายละเอียด

คณะศิลปศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการเขียนตำรา การทำเอกสารทางวิชาการ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ที่งานศูนย์วิจัยได้ตลอดปีงบประมาณ 2560

ไฟล์แนบ
01-ประกาศรับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา.pdf
02-แบบฟอร์มทุนเขียนตำรา.doc
03-แบบฟอร์มทุนทำเอกสารทางวิชาการ.doc
04-แบบฟอร์มทุนตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา.doc