• images/slideshow/01.jpg
 • images/slideshow/02.jpg
 • images/slideshow/03.JPG
 • images/slideshow/04.JPG
 • images/slideshow/05.jpg
 • images/slideshow/06.jpg
 • images/slideshow/07.jpg
 • images/slideshow/08.jpg
 • images/slideshow/09.jpg
 • images/slideshow/10.jpg
 • images/slideshow/11.jpg
 • images/slideshow/12.jpg
 • images/slideshow/13.jpg

  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

  

  รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 2/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2556

 - รายงานการประชุคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 4/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 2/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2557

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 

 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-696-5224
E-mail: qa_larts@hotmail.com