Copyright 2017 - Continuing Education Programs

 

>>ภาษาอินโดนีเซีย


ศึกษาภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้นที่ให้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เริ่มจากการศึกษาความเป็นมาของภาษาอินโดนีเซีย การศึกษาหน่วยเสียง

ศึกษาไวยากรณ์ทั้งระบบหน่วยคำ และสร้างประโยคง่ายๆ ฝึกฝนการสนทนาที่ใช้ประโยคง่ายๆ โดยจะเน้นเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจำวัน ศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน ห้องเรียน การนับ การถามหาทิศทาง การแนะนำตัวเอง การถามข่าวคราว

เป็นต้น ช่วงท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง

 

ภาษาอินโดนีเซีย

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

f t g m
37301
TodayToday32
YesterdayYesterday153
This_WeekThis_Week185
This_MonthThis_Month1979
All_DaysAll_Days37301