Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

>>ภาษาพม่า


ศึกษาภาษาพม่าเบื้องต้นที่ให้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เริ่มจากการศึกษาความเป็นมาของภาษาพม่า การศึกษาหน่วยเสียง

ศึกษาไวยากรณ์ทั้งระบบหน่วยคำ และสร้างประโยคง่ายๆ ฝึกฝนการสนทนาที่ใช้ประโยคง่ายๆ โดยจะเน้นเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตประจำวัน ศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน ห้องเรียน การนับ การถามหาทิศทาง การแนะนำตัวเอง การถามข่าวคราว

เป็นต้น ช่วงท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง

 ภาษาพม่าระดับ  1

 

 

f t g m
93442
TodayToday178
YesterdayYesterday220
This_WeekThis_Week281
This_MonthThis_Month3186
All_DaysAll_Days93442