Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

>>ภาษาอาหรับ

ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอาหรับเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยคัดเลือกหัวข้อที่ใช้เป็นประจำ  

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อยๆ ฝึกการสนทนาจริงๆ ทั้งเป็นคู่และเป็นกลุ่ม  เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และสนทนาธุรกิจ

พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก อาหรับ  

 ภาษาอาหรับระดับ  1       

 

f t g m
93439
TodayToday175
YesterdayYesterday220
This_WeekThis_Week278
This_MonthThis_Month3183
All_DaysAll_Days93439