Copyright 2017 - Continuing Education Programs

 

>>ภาษาอาหรับ

ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอาหรับเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยคัดเลือกหัวข้อที่ใช้เป็นประจำ  

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อยๆ ฝึกการสนทนาจริงๆ ทั้งเป็นคู่และเป็นกลุ่ม  เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และสนทนาธุรกิจ

พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลก อาหรับ  

 

ภาษาอาหรับระดับ  1       

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

 

 

f t g m
37301
TodayToday32
YesterdayYesterday153
This_WeekThis_Week185
This_MonthThis_Month1979
All_DaysAll_Days37301