Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

>>ภาษาสเปน

เรียนรู้การออกเสียง ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการสนทนาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน โดยแบ่ง

เป็นระดับต่างๆซึ่งจะมีความซับซ้อนและกว้าง มากขึ้นในเชิงโครงสร้างทางไวยากรณ์และหัวข้อ ศึกษา เนื้อหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่

นำเสนอตามลำดับ

 ภาษาสเปนระดับ  1

ภาษาสเปนระดับ  2

ภาษาสเปนระดับ  3

ภาษาสเปนระดับ  4

ภาษาสเปนระดับ  7

 

 

f t g m
76993
TodayToday227
YesterdayYesterday216
This_WeekThis_Week827
This_MonthThis_Month4537
All_DaysAll_Days76993