Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

>>ภาษาสเปน

เรียนรู้การออกเสียง ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการสนทนาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน โดยแบ่ง

เป็นระดับต่างๆซึ่งจะมีความซับซ้อนและกว้าง มากขึ้นในเชิงโครงสร้างทางไวยากรณ์และหัวข้อ ศึกษา เนื้อหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่

นำเสนอตามลำดับ

 ภาษาสเปนระดับ  1

ภาษาสเปนระดับ  2

ภาษาสเปนระดับ  3

ภาษาสเปนระดับ  4

ภาษาสเปนระดับ  7

 

 

f t g m
93442
TodayToday178
YesterdayYesterday220
This_WeekThis_Week281
This_MonthThis_Month3186
All_DaysAll_Days93442