Copyright 2017 - Continuing Education Programs

 

>>ภาษาฝรั่งเศส

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน โดยเน้นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง-พูด  อ่าน-เขียน มุ่งเน้นให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการสอดแทรกความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ได้จริงเมื่อ

ต้องการสื่อสารกับผู้พูดชาวฝรั่งเศส

 

ภาษาฝรั่งเศสระดับ  1  

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาฝรั่งเศสระดับ  2

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

 

 

f t g m
37298
TodayToday29
YesterdayYesterday153
This_WeekThis_Week182
This_MonthThis_Month1976
All_DaysAll_Days37298