Copyright 2018 - LANGUAGES CENTER

 

>>ภาษาฝรั่งเศส

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน โดยเน้นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง-พูด  อ่าน-เขียน มุ่งเน้นให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

ที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการสอดแทรกความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ได้จริงเมื่อ

ต้องการสื่อสารกับผู้พูดชาวฝรั่งเศส

 ภาษาฝรั่งเศสระดับ  1  

ภาษาฝรั่งเศสระดับ  2

 

f t g m
54988
TodayToday66
YesterdayYesterday111
This_WeekThis_Week873
This_MonthThis_Month2785
All_DaysAll_Days54988