Copyright 2017 - Continuing Education Programs

 

 

>>ภาษาจีนกลาง

ศึกษาระบบเสียง เรียนรู้การฝึกออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบ Pinyin    เพื่อให้พูดออกเสียงภาษาจีนกลางได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  

และศึกษาระบบไวยากรณ์     เพื่อให้เข้าใจระเบียบโครงสร้างของภาษาจีนกลาง สามารถผูกประโยคง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังศึกษาหลักการเขียน วิธีการจำ และความหมายของตัวอักษรจีน

 

ภาษาจีนกลางระดับ  1  

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาจีนกลางระดับ  2

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาจีนกลางระดับ  3

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาจีนกลางระดับ  4

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาจีนกลางระดับ  5

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาษาจีนกลางระดับ  6

ค่าธรรมเนียมการอบรม 3,800 บาท รวมค่าหนังสือ

จำนวน 50 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

f t g m
37290
TodayToday21
YesterdayYesterday153
This_WeekThis_Week174
This_MonthThis_Month1968
All_DaysAll_Days37290