เกี่ยวกับศิลป์เสวนา

 

          สถาบันการศึกษาใดๆ ก็ตามย่อมปรารถนาจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในองค์กรของตน เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากคือกาสร้างเวทีทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนมุมมองทางวิชาการ ซึ่งจะเปิดโอกาศให้มีการวิจารณ์และพัฒนาปรับปรุงผลงานทางวิชาการตลอดจนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในลำดับถัดไป

            

           คณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาจำนวนมากรวมถึงโครงการที่มีสถานะเทียบเท่ากับภาควิชา จึงมีบุคลากรที่มีความชำนาญหลากหลายสาขา อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการผลิตผลงานวิชาการของคณะกลับไม่ได้สะท้อนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล จริงอยู่ที่การสร้างความสำเร็จทางวิชาการนั้นต้องอาศัยระบบและกลไกสนับสนุนอีกหลายมิติเป็นส่วนประกอบ แต่กระตุ้นให้เกิดการผลิตงานตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลนับเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ไดสำหรับเป้าหมายดังกล่าว เพราะไม่ว่าการวิจัยหรือการเสนอผลงานวิชาการย่อมเริ่มต้นจากการตั้งโจทย์หรือประเด็นปัญหาในระดับบุคคล จากนั้นการสร้่างช่องทางนำเสนอผลงานหรือแลกเปลี่ยนกับสาธารณะจึงจะตามมา

            

            ดังนั้น ศิลป์เสวนาจึงถือหลักการที่ต้องสร้างเวทีเริ่มต้นให้กับบุคคลในคณะ และสร้างช่องทางติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้คณะมีการผลิตงานวิชาการเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ความหลากหลายและในแง่ปริมาณรวมทั้งผลทางนามธรรมที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในระยะยาว ไม่ว่าในระดับคณะหรือในระดับบุคคล

 

 

วัตถุประสงค์

1.  สร้างเวทีวิชาการสำหรับบุคลากรในคณะให้เป็นเวทีที่มีความสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานที่หลากหลายและต่อเนื่อง

2.  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ (KM) โดยนำความรู้ที่กระจายอยู่กับบุคลากรมาเผยแพร่สู่กลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

3.  เพิ่มปริมาณงานวิชาการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ

MiniCalendar

March 2019
SMTWTFS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Visitors Counter

2707
TodayToday7
YesterdayYesterday4
This_WeekThis_Week18
This_MonthThis_Month44
All_DaysAll_Days2707