ติดต่อเรา

ที่อยู่             ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

                   ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 02 696 5662 (สำนักงานหัวหน้าภาควิชา) 

อีเมล์            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 คลิกดูแผนที่