Friday, 22 June 2018

การเข้าศึกษา

 

o   การรับเข้าศึกษา

ภาควิชาภาษาเยอรมันรับนักศึกษาผ่านระบบ admission จำนวน 25 คน แบ่งเป็น

1.       รับตรงผ่านระบบ admission (เลือกสาขาวิชาภาษาเยอรมันโดยตรง) จำนวน 20 คน

2.       รับจากส่วนกลาง (ศิลป์รวม) จำนวน 5 คน

 

 

o               คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา

                  1.       ต้องเคยเรียนภาษาเยอรมันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์เยอรมัน) หรือ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

                            ไม่น้อยกว่า 10 เดือน หรือ มีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับที่เทียบเท่า (ไม่ต่ำกว่า A2 ตามกรอบมาตรฐานยุโรป) โดยต้องมีหลักฐานยืนยัน 

                   2.       ต้องมีคะแนนสอบ PAT ภาษาเยอรมัน

Address

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 02 696 5662

Social

  

Visitors Counter

1216
TodayToday1
YesterdayYesterday2
This_WeekThis_Week15
This_MonthThis_Month74
All_DaysAll_Days1216