ทุนการศึกษา

01/09/2018 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยได้จัดงาน Deutscher Tag (วันรวมใจเยอรมัน) ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "Wie Deutsch mein/unser Leben verändert hat" (ภาษาเยอรมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างไร)

ในการนี้ สาขาวิชาภาษาเยอรมันของเราได้ส่งนักศึกษาและผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดในทุกรายการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. การประกวดสื่อมัลติมีเดีย - รางวัลชนะเลิศ
2. การประกวดภาพวาด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
3. การแข่งขันเขียนเรียงความ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
4. การแข่งขันพูดสร้างสรรค์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
5. การแข่งขันตอบคำถาม - รางวัลชมเชย
---------------- ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอขอบคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่สาขาฯของเรานะคะ

และสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งกว่ารางวัลเหล่านี้ก็คือ การได้เห็นความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ความตั้งใจและความพยายามของทุกคนค่ะ

Haben Sie vielen Dank!
08/08/2018