Friday, 22 June 2018

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา (นอกเหนือจากทุนของคณะและมหาวิทยาลัย)

o   ทุนเรียนภาษาเยอรมันภาคฤดูร้อน ณ ประเทศเยอรมนี

·    DAAD – Hochschulsommerkurs (HSK)

ทุนเรียนภาษาเยอรมันภาคฤดูร้อน ณ ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันชั้นปีที่ 3 เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม คัดเลือกโดยการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด ผู้ที่ไม่เคยเรียนหรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเกิน 2 เดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·    Thai-Deutsche Kulturstiftung (TDKS)

ทุนเรียนภาษาเยอรมันภาคฤดูร้อน ณ ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันทุกชั้นปี เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม คัดเลือกโดยการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดและสอบสัมภาษณ์ ผู้ที่ไม่เคยเรียนหรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเกิน 2 เดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

o   ทุนฝึกอบรมการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศโดยสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut)

ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมการสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ จัดโดยสถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและพร้อมเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 3 เดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม หลังจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันเกอเธ่

 

            ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการรับสมัครได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ ที่บริเวณหน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์

Address

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 02 696 5662

Social

  

Visitors Counter

1216
TodayToday1
YesterdayYesterday2
This_WeekThis_Week15
This_MonthThis_Month74
All_DaysAll_Days1216