Friday, 22 June 2018

คณะกรรมการภาควิชา

 

อาจารย์ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์                     รักษาการราชการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา      กรรมการภาควิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ                กรรมการภาควิชา 
อาจารย์คงกฤช พุกกะมาน                         กรรมการภาควิชา 
อาจารย์ดนยา ตันติสันติสม                        หัวหน้าภาควิชา 
อาจารย์กนกขวัญ แก้วแท้                         กรรมการภาควิชา 
อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี                          กรรมการและเลขานุการภาควิชา

 

 

 

Address

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 02 696 5662

Social

  

Visitors Counter

1216
TodayToday1
YesterdayYesterday2
This_WeekThis_Week15
This_MonthThis_Month74
All_DaysAll_Days1216